За 8 декември

Университетската празничност включва както официалната академична представителност, така и студентската освободеност на нравите. Още в далечното средновековно минало на университетите студентите изглеждат свободни от етикецията на обществото и не се обвързват със съсловните нрави. През 1276 г. с папска була са отлъчени от църквата студентите от Парижкия университет, които "празнуват с оргии, улични танци и безсрамно играят на зарове и други хазартни игри в Божиите храмове и на олтарите". Твърде свободни се оказват студентските нрави в Германия, а във виенските статути ректорът и сенатът строго постановяват: "Студентите не трябва да отделят повече време за пирове, дуели и свирене на китара, отколкото за физиката, логиката и другите научни предмети. Не им подобава всъщност да устройват танци по улиците..."

Българските студенти не остават по-назад в изявите си, формирани под влиянието на старите европейски традиции - посветителски ритуали за първокурсници в заведения, "кнайпета" ( празнуване в заведение) на петокурсници, традиционни балове и пр. Но "най-силни" са студентите на своя празник. След официалностите, словата и церемониите следва веселбата. А тя винаги е неудържима като младостта. Академичният съвет на Университета "със съжаление узнава, че вечерта на университетския празник 8 декември т. г. (1930), група студенти са загубили мярка на позволеното и дори са се отдали на действия, несъвместими със студентското звание и изказва порицание за това". По време на осмодекемврийската вечер студентите пеят, танцуват, буйно се веселят в заведения, академични столове, частни квартири. Пресата от началото на четиридесетте години на ХХ в. информира, че студентите от различните корпорации устройват веселби в столичните локали "Биад", "Гамбринус", "Менза-академика", "Алианс Франсе", салоните на немското училище и пр. Често техни гости са преподаватели, които лудо развеселените студенти подхвърлят до тавана, пеейки студентския химн "Gaudeamus". Не са рядко явление буйствата и сблъсъците на загубили мярката студенти, затова полицията бодърства през цялата нощ.

Днес нещата не са променени. Месец преди празника се планира празнуването, подбират се оферти на заведения, на отдалечени в планината хижи, хотели, уединени квартири и пр. Целият университетски живот се подчинява на очаквания празник. Особено вълнуващо е усещането за първокурсниците, които за пръв път се изживяват като истински студенти.